جعبه مقوایی غذایی

بهداشت ، زیبایی و استحکام 3 مؤلفه اصلی در بسته بندی مواد غذایی می باشند.
ما با انتخاب نحوه بسته بندی ، نوع جنس ، مرکب و پوشش سلامت بسته شما را تضمین کرده و در عین حال کالای شما را شاخص ویترین فروشگاه ها می کنیم.